מהי מכונת רוב גולדברג?

מכונת רוב גולדברג זאת מערכת שמורכבת מכדורים, קפלות, דומינו שנופלים ודוחפים אחד את השני, עד שיש בסוף תוצאה מעניינת. ראו דוגמאות אחדות ותצטרפו לאתגר!