יש דבר כזה "כביש מנגן?

"הכביש המנגן" בהונגריה - להדליק רמקולים! מי יודע איך זה מנגן? יש לו סוללות?