אודות מיזם שואלים

מי אנחנו

ליאורה גולדמן

הרב ראובן בן-פורת

נתן דביר

מה זה המיזם "שואלים"?

מיזם חינוכי טכנולוגי המעביר את יוזמת הלמידה אל התלמידים על ידי עידוד של שאילת השאלות על גבי פלטפורמה של רשת חברתית.

השימוש ברשת חברתית מאפשר ללמידה לפרוץ את גבולות הזמן והמקום. הלמידה מתרחשת בתוך בית הספר ומחוצה לו בזמן הלימודים, בדרך הביתה ובחופשות. שאילת השאלות מצד התלמידים רותמת אותם לתהליך החשיבה והלמידה, מעוררת עניין וסקרנות ומאפשרת קשר משמעותי בין המורה לתלמיד.

התלמידים עסוקים בחקר עצמי, מחפשים ידע באופן תמידי. ועל ידי כך אנחנו מעבירים את האחריות להתפתחות אינטלקטואלית לשדה של התלמיד עצמו.

למי זה מיועד?

תלמידי כיתות ג-ו בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים

איך זה עובד?

מודלים פדגוגיים שנבנו במהלך פיתוח היוזמה:
1. "השאלה הפותחת" – שאלת תלמיד שנשאלה באתר מהווה טריגר לפתיחת השיעור. השיעור מהווה נסיון לענות על השאלה.
2. "שאלות המשך" – בעקבות השיעור, התלמידים שואלים שאלות שנובעות מהחומר הנלמד בשיעור ומנהלים דיון בליווי המורה.
3. "השאלה המטרימה" – שאלה פוריה של המורה שנשאלת לפני השיעור. המשימה של התלמידים לענות על השאלה לפני הגעתם לשיעור ועל ידי כך לעורר עניין ולחקור את הנושא הנלמד.
4. "השאלה המתפרצת" – שאלה שנשאלת על ידי תלמיד בזמן השיעור שהמורה מעוניין לערוך דיון בעניינה, אך אין לו די פנאי לזה בזמן השיעור.

המיזם נמצא בשלב הפיילוט בבית הספר "נחשון בנים", קדומים בהנהלת הרב עמוס הלל. המיזם בליווי ותמיכה של המערך מו"פ, ניסויים ויוזמות, משרד החינוך.